Zondagmiddag om de zes weken
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Sluiten
Laan te Rhijnhof 4,
2332 HZ Leiden
Zondagmiddag om de zes weken
14.30 - 16.00 uur
info@nabestaandencafeleiden.nl
 • Rouwen is iets dat bij
  het leven hoort

  Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.
Welkom op onze website

Het Nabestaandencafé

Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren. De bijeenkomsten vinden om de zes weken plaats op zondag van 14.30 – 16.00 uur.

Vacature (onbezoldigd) GASTVROUW/-HEER NABESTAANDENCAFÉ LEIDEN per 1-01-2022

I.v.m. het vertrek van onze huidige gastvrouw zijn we op zoek naar één of twee enthousiaste, betrokken vrijwilliger(s), die als gastvrouw/-heer met een open oor en oog voor mensen in rouw een passende sfeer kan creëren met ruimte voor kwetsbaarheid. Iemand, die, met de gastspreker, de bijeenkomsten kan voorbereiden en het prettig vindt samen te werken met een team van vrijwilligers. Omdat de vacature aan het begin van het nieuwe jaar beschikbaar komt, is het mogelijk vooraf een of twee keer met de huidige gastvrouw mee te lopen.

De gastvrouw of gastheer is bij elke bijeenkomst aanwezig als vast gezicht van het nabestaandencafé. Zij/hij bereidt het café voor samen met de gastspreker of een van de vrijwilligers, leidt de bijeenkomst met aandacht voor sfeer en veiligheid en evalueert de bijeenkomst na afloop met de aanwezige vrijwilligers.

Het Nabestaandencafé vraagt:

•  Inzetbaarheid op 9 zondagmiddagen per jaar, op dagdelen daarnaast ter voorbereiding hierop en deelname aan stuurgroepvergaderingen (3x /jaar);

•  Ervaring/deskundigheid op het gebied van rouw;

•  Ervaring/deskundigheid in het begeleiden van (kwetsbare) groepen;

•  Creativiteit in het vormgeven van de bijeenkomsten;

•  Gerichtheid op samenwerking met anderen.

Het Nabestaandencafé biedt:

•  Gedreven, deskundige en betrokken (samen)werkomgeving;

•  Direct zicht op resultaat van de inspanningen door de reacties van de bezoekers;

•  Aansluiting op een breed netwerk van betrokken professionele instanties en personen;

•  Persoonlijke groei en gerichte ontwikkeling door training en feedback.

Het Nabestaandencafé Leiden is een ontmoetingsplek voor mensen die een naaste hebben verloren. Tijdens de themabijeenkomsten, die iedere zes weken op een zondagmiddag worden gehouden, staat een warme veilige sfeer centraal. Onder begeleiding van de gastvrouw/-heer en een deskundig gastspreker wordt er naast inzicht en informatie ruim de gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten. De bijeenkomsten worden ondersteund door een poule van vrijwilligers. De organisatie en het jaarprogramma komen tot stand door samenwerking van begraafplaats Rhijnhof, Humanitas Rijnland, Hospice Issoria, GGZ Rivierduinen en Incluzio Leiden.

Interesse? Neem dan contact op met Marjan de Jonge via 071 5141720 of info@nabestaandencafeleiden.nl. Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.nabestaandencafeleiden.nl

Aanmelden kan tot 1 oktober per mail. We ontvangen daarbij graag de motivatie, waarom je deze rol in het nabestaandencafé zou willen vervullen.

 

 

Over ons

        

 

Het nabestaandencafé is bedoeld om steun te
bieden aan mensen die een rouw- en verlieservaring
hebben. Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele
begeleiding een ander thema besproken.
Naast inzicht en informatie wordt ruimschoots
gelegenheid geboden voor het uitwisselen van
ervaringen. Zolang de coronamaatregelen gelden
worden de bijeenkomsten gehouden bij Monuta,
Gitstraat 1 in Leiden óf online via Zoom
.
Zodra het kan wordt het café weer gehouden in
theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof.
In 2021 vindt het nabestaandencafé plaats om de
zes weken op zondagmiddag

• De inloop is vanaf 14.15 uur
• Het programma start om 14.30 uur
en duurt tot 16.00 uur.
• Vooraf aanmelden via
info@nabestaandencafeleiden.nl

Het verlies van een naaste is een ingrijpende
gebeurtenis. Het kan je leven compleet op de kop
zetten. De wereld ziet er anders uit en prioriteiten
verschuiven. Wat eerst belangrijk leek, is dat ineens
niet meer. Hoe ga je om met deze ingrijpende
verandering, hoe ga je om met rouw?

 

Rouwen is iets dat bij het leven hoort.
Het gaat over liefde en verbinding en het
verlies ervan, over wanhoop en hoop,
over kwetsbaarheid en kracht.‘

Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw

Elk mens maakt het in zijn leven mee. De manier waarop
we het beleven, de manier waarop we er een antwoord
op geven is echter voor ieder anders. Belangrijk is dat
mensen in rouw gezien en gehoord worden, dat ze op
eigen wijze mogen rouwen en dat daar begrip voor is.

Met het nabestaandencafé willen we een plek bieden waar
• mensen met een rouw- en verlieservaring steun
en een luisterend oor kunnen vinden
in een warme, veilige omgeving.
• aan de hand van een thema informatie gegeven en
inzicht geboden wordt in wat rouwen kan betekenen
in de praktijk van alledag.
• ruimschoots gelegenheid is om elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en mogelijk
her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen.

De bijeenkomsten van het nabestaandencafé worden
inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door
vertegenwoordigers van:

Humanitas Rijnland,
GGZ Rivierduinen, Issoria en
begraafplaats Rhijnhof.

Bij elke bijeenkomst is een vaste gastvrouw aanwezig en
een aantal vrijwilligers van de verschillende organisaties.

 • Afscheid nemen
  is met zachte vingers
  wat voorbij is dichtdoen
  en verpakken
  in goede gedachten der herinnering

  is verwijlen bij een leven
  en stilstaan op de pieken van pijn
  en vreugde

  Afscheid nemen
  is met dankbare handen
  weemoedig meedragen
  al wat waard is niet te vergeten...

  Is moeizaam de draden losmaken
  en uit het spinrag der
  belevenissen loskomen
  en achterlaten
  en niet kunnen vergeten.

  DIETRICH BONHOEFFER

Thema


14-11-2021
14:30
Verlies van een broer of zus
Met Esther Zwartepoorte, Jacinta van Harteveld en...

19-12-2021
14:30
De betekenis van muziek in rouw
Met Esther Zwartepoorte. Belangrijk! Aanmel...

Het Nabestaandencafé is een initiatief van