Zondagmiddag om de zes weken
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Sluiten
Laan te Rhijnhof 4,
2332 HZ Leiden
Zondagmiddag om de zes weken
14.30 - 16.00 uur
info@nabestaandencafeleiden.nl
 • Rouwen is iets dat bij
  het leven hoort

  Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.
Welkom op onze website

Het Nabestaandencafé

Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren. De bijeenkomsten vinden om de zes weken plaats op zondag van 14.30 – 16.00 uur in Theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof.

 

Over ons

        

 

In 2019 vindt het nabestaandencafé plaats om de
zes weken op zondagmiddag. Het is bedoeld om
steun te bieden aan mensen die een rouw- en
verlieservaring hebben. Bij elke bijeenkomst wordt
onder professionele begeleiding een ander thema
besproken. Naast inzicht en informatie wordt
ruimschoots gelegenheid geboden voor het
uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en
vrijwilligers. Dit jaar zijn er drie bijeenkomsten waarin
vooral het gesprek met elkaar centraal staat.

• De inloop is vanaf 14.00 uur met
een kopje koffie of thee.
• Het programma start om 14.30 uur
en duurt tot 16.00 uur.
• Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het verlies van een naaste is een ingrijpende
gebeurtenis. Het kan je leven compleet op de kop
zetten. De wereld ziet er anders uit en prioriteiten
verschuiven. Wat eerst belangrijk leek, is dat ineens
niet meer. Hoe ga je om met deze ingrijpende
verandering, hoe ga je om met rouw?

‘Rouwen is iets dat bij het leven hoort.
Het gaat over liefde en verbinding en het
verlies ervan, over wanhoop en hoop,
over kwetsbaarheid en kracht.‘

Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw

Elk mens maakt het in zijn leven mee. De manier waarop
we het beleven, de manier waarop we er een antwoord
op geven is echter voor ieder anders. Belangrijk is dat
mensen in rouw gezien en gehoord worden, dat ze op
eigen wijze mogen rouwen en dat daar begrip voor is.

Met het nabestaandencafé willen we een plek bieden waar
• mensen met een rouw- en verlieservaring steun
en een luisterend oor kunnen vinden
in een warme, veilige omgeving.
• aan de hand van een thema informatie gegeven en
inzicht geboden wordt in wat rouwen kan betekenen
in de praktijk van alledag.
• ruimschoots gelegenheid is om elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en mogelijk
her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen.

De bijeenkomsten van het nabestaandencafé worden
inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door
vertegenwoordigers van:
Libertas Leiden, Radius, Humanitas Rijnland,
GGZ Rivierduinen, Issoria en
begraafplaats Rhijnhof.

Bij elke bijeenkomst is een vaste gastheer aanwezig en
een aantal vrijwilligers van de verschillende organisaties.

 • Afscheid nemen
  is met zachte vingers
  wat voorbij is dichtdoen
  en verpakken
  in goede gedachten der herinnering

  is verwijlen bij een leven
  en stilstaan op de pieken van pijn
  en vreugde

  Afscheid nemen
  is met dankbare handen
  weemoedig meedragen
  al wat waard is niet te vergeten...

  Is moeizaam de draden losmaken
  en uit het spinrag der
  belevenissen loskomen
  en achterlaten
  en niet kunnen vergeten.

  DIETRICH BONHOEFFER

Thema


27-01-2019
14:30
In gesprek: Rouwen, hoe doe je dat?
Met Nelleke van der Oord (Humanitas Rijnland) en ...

10-03-2019
14:30
Rituelen
Inleiding door Leta Janssen (Afscheid met veerkra...

Het Nabestaandencafé is een initiatief van

 

Vacature

I.v.m. het vertrek van onze huidige gastheer zijn we op zoek naar een enthousiaste, betrokken vrijwilliger, die als gastheer/ -vrouw met een open oor en oog voor mensen in rouw, een passende sfeer kan creëren en bewaren met ruimte voor kwetsbaarheid, die met of zonder gastspreker de bijeenkomsten kan voorbereiden en het prettig vindt samen te werken met een team van vrijwilligers.

Je rol:

Invullen van het programma voor elk café in overleg met de gastspreker;
Inroosteren van vrijwilligers en hen vooraf informeren over hun rol in het komend café;
Openen/sluiten, creëren en handhaven veilige sfeer, uitvoeren ritueel, toelichten programma;
Met de gastspreker bezoekers uitnodigen hun ervaring te delen en begeleiden groepsgesprek;
Na afloop van elk café evalueren met de vrijwilligers en terugkoppelen aan gastspreker;
Aanspreekpunt voor vrijwilligers, bezoekers, belangstellenden.

Het Nabestaandencafé vraagt:
Inzetbaarheid op negen zondagmiddagen per jaar, op dagdelen daarnaast ter voorbereiding hierop en deelname aan stuurgroepvergaderingen (3x /jaar);
Ervaring/deskundigheid op het gebied van rouw;
Ervaring/deskundigheid in het begeleiden van (kwetsbare) groepen
Creativiteit in het vormgeven van de bijeenkomsten;
Gerichtheid op samenwerking met anderen.
Het nabestaandencafé biedt:
Gedreven, deskundige en betrokken (samen)werkomgeving;
Direct zicht op resultaat van de inspanningen door de reacties van de bezoekers;
Aansluiting op een breed netwerk van betrokken professionele instanties en personen;
Persoonlijke groei en gerichte ontwikkeling door training en feedback.

Interesse?
Neem dan contact op met Marjan de Jonge via 071 5141720 of  info@nabestaandencafeleiden.nl