Zondagmiddag om de zes weken
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Sluiten
Laan te Rhijnhof 4,
2332 HZ Leiden
Zondagmiddag om de zes weken
14.30 - 16.00 uur
info@nabestaandencafeleiden.nl
 • Rouwen is iets dat bij
  het leven hoort

  Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.
Welkom op onze website

Het Nabestaandencafé

Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren. De bijeenkomsten vinden om de zes weken plaats op zondag van 14.30 – 16.00 uur bij bij Monuta, Gitstraat 1 in Leiden

 

Over ons

        

 

Het nabestaandencafé is bedoeld om steun te
bieden aan mensen die een rouw- en verlieservaring
hebben. Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele
begeleiding een ander thema besproken.
Naast inzicht en informatie wordt ruimschoots
gelegenheid geboden voor het uitwisselen van
ervaringen. De bijeenkomsten worden gehouden 
bij Monuta, Gitstraat 1 in Leiden tenzij anders vermeld.

Zie daarvoor de agenda.

In 2024 vindt het nabestaandencafé plaats om de
zes weken op zondagmiddag

• De inloop is vanaf 14.15 uur
• Het programma start om 14.30 uur
en duurt tot 16.00 uur.
• Vooraf aanmelden via
info@nabestaandencafeleiden.nl

Het verlies van een naaste is een ingrijpende
gebeurtenis. Het kan je leven compleet op de kop
zetten. De wereld ziet er anders uit en prioriteiten
verschuiven. Wat eerst belangrijk leek, is dat ineens
niet meer. Hoe ga je om met deze ingrijpende
verandering, hoe ga je om met rouw?

 

Rouwen is iets dat bij het leven hoort.
Het gaat over liefde en verbinding en het
verlies ervan, over wanhoop en hoop,
over kwetsbaarheid en kracht.‘

Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw

Elk mens maakt het in zijn leven mee. De manier waarop
we het beleven, de manier waarop we er een antwoord
op geven is echter voor ieder anders. Belangrijk is dat
mensen in rouw gezien en gehoord worden, dat ze op
eigen wijze mogen rouwen en dat daar begrip voor is.

Met het nabestaandencafé willen we een plek bieden waar
• mensen met een rouw- en verlieservaring steun
en een luisterend oor kunnen vinden
in een warme, veilige omgeving.
• aan de hand van een thema informatie gegeven en
inzicht geboden wordt in wat rouwen kan betekenen
in de praktijk van alledag.
• ruimschoots gelegenheid is om elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en mogelijk
her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen.

De bijeenkomsten van het nabestaandencafé worden
inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door
vertegenwoordigers van:

Incluzio Leiden, Humanitas Rijnland, Issoria en
begraafplaats Rhijnhof.

Bij elke bijeenkomst is een vaste gastheer of -vrouw aanwezig en
een aantal vrijwilligers van de verschillende organisaties.

 • Afscheid nemen
  is met zachte vingers
  wat voorbij is dichtdoen
  en verpakken
  in goede gedachten der herinnering

  is verwijlen bij een leven
  en stilstaan op de pieken van pijn
  en vreugde

  Afscheid nemen
  is met dankbare handen
  weemoedig meedragen
  al wat waard is niet te vergeten...

  Is moeizaam de draden losmaken
  en uit het spinrag der
  belevenissen loskomen
  en achterlaten
  en niet kunnen vergeten.

  DIETRICH BONHOEFFER

Thema


02-06-2024
14:30
De achterkant van rouw
We zeggen vaak dat rouw de achterkant van liefde ...

07-07-2024
14:30
De kracht van poëzie bij rouw
Tijdens een wandeling over begraafplaats Rhijnhof...

Het Nabestaandencafé is een initiatief van