Zondagmiddag om de zes weken
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Sluiten
Laan te Rhijnhof 4,
2332 HZ Leiden
Zondagmiddag om de zes weken
14.30 - 16.00 uur
info@nabestaandencafeleiden.nl
  • Rouwen is iets dat bij
    het leven hoort

    Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.

Andere ondersteuning bij rouw

Andere vormen van ondersteuning bij rouw worden aangeboden door:

Humanitas-Rijnland afdeling Steun bij Verlies

Hospice Issoria

Radius

GGZ Rivierduinen

 

 

 

Actueel:

Ontmoetingsgroep - Partnerverlies

September - november 2017

Een ontmoetingsgroep voor mensen die hun partner hebben verloren 

Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.

In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact op het dagelijks bestaan? Hoe ga je b.v. om met de feestdagen? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?

Begeleiding
De begeleiders zijn:
- Nelleke van der Oord, coördinator Steun bij Verlies van Humanitas Rijnland en gastvrouw bij inloophuis Scarabee.
- Derk de Kok, vrijwilliger bij Hospice Issoria en Steun bij Verlies van Humanitas Rijnland, gastheer bij Nabestaandencafé Leiden en opgeleid in Omgaan met Verlies. 

Waar en wanneer

De ontmoetingsgroep Partnerverlies komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM in Leiden. Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. We starten op maandagochtend 18 september van 10.00-12.00 uur. De andere data zijn: 25 september, 2, 9, 16, en 30 oktober en 6 en 20 november. We hebben een terugkombijeenkomst gepland op 29 januari 2018.

 

 

 

Ontmoetingsgroep - Jongvolwassenen

September 2017 - november 2017

Een ontmoetingsgroep voor jongvolwassenen met rouw 

Het verlies van iemand die zeer nabij is, je vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.

We staan op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact van het verlies op het dagelijks bestaan? Op je studie, je werk en het contact met je vrienden? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?

Begeleiding
De begeleiders zijn:
- Jacinta van Harteveld, coördinator Issoria Rouwondersteuning, trainer en begeleider in Omgaan met Verlies en palliatieve zorg (www.jacintavanharteveld.nl).
- Anne Remijn, coördinator Steun bij Verlies van Humanitas Rijnland, opgeleid in Omgaan met Verlies, met een praktijk in rouw en verliesbegeleiding (www.praktijkebenvloed.nl). 

Waar en wanneer

De ontmoetingsgroep Jongvolwassenen komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM in Leiden. Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. We starten op maandagavond 25 september 2017 van 19.30-21.30 uur. De andere data zijn: 2,9,16,23, 30 oktober en13,27 november. We plannen een terugkombijeenkomst in februari 2018.

 

Voor beide groepen:

Kosten
Voor deelname aan één van deze groepen vragen we een bijdrage van 90 euro.

Informatie en aanmelden
Humanitas Rijnland Steun bij Verlies
steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl  tel. 06 13123575

Issoria Rouwondersteuining
info@issoria.nl  tel. 06 30267068

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We bekijken dan samen met jou of de ontmoetingsgroep op dit moment de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is.

 

Voorlichtingsavond in Leiden over het verlies door zelfdoding

Op donderdag 28 september organiseert GGZ Rivierduinen een voorlichtingsavond over het verlies  door zelfdoding. Deze avond kan zeer waardevol zijn voor nabestaanden en hulpverleners. De bijeenkomst wordt gehouden in Rijnveste, Sandifortdreef 19 in Leiden en begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

 

Rouw na het verlies van een dierbare door zelfdoding is een pijnlijke worsteling. Er komen veel vragen en onzekerheden naar boven. Men zoekt verklaringen voor de zelfdoding: wat is er gebeurd? Waarom heeft zij/hij het gedaan? Had het voorkomen kunnen worden? Heb ik schuld? Emoties zoals boosheid, verdriet, schuldgevoelens, angst kunnen het rouwproces in de weg staan. 

Stanneke Lunter (1961) geeft deze avond een lezing over haar eigen ervaring met zelfdoding als nabestaande. Ze heeft haar ervaringen beschreven in een boek: Geen pijn, Geen angst, Geen leven, de veerkracht voorbij. Stanneke Lunter is psychiater en moeder van drie kinderen. Jitske, haar sprankelende en creatieve dochter, krijgt op zestienjarige leeftijd last van faalangst en somberheid, uitmondend in een diepe depressie. Ze verandert in een somber meisje. Er volgt een periode van opnames, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, wachten op medicatie, tot Jitske zelf een einde aan haar leven maakt.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst zal Stanneke Lunter ingaan op de ziekte en het overlijden van haar dochter. Ze vertelt ook hoe ingewikkeld de diagnostiek bij jongeren is en wanneer ouders wel of niet betrokken kunnen worden bij de behandeling. Wat doe je als de jongere niet laat weten of zien hoe het werkelijk met haar/hem gaat? Daarna is er ruimte om hier plenair op in te gaan. Na de pauze gaat zij in op het nabestaande zijn, de gemengde gevoelens die zelfdoding oproept en wat kan helpen om daarmee om te gaan en hoe zorg je er als nabestaanden voor om niet zelf moedeloos te worden of elkaar kwijt te raken. Ook daarna is er ruimte voor vragen en plenair overleg.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen, locatie Leiden, afdeling Preventie. Voor meer informatie kunt u bellen naar 071 890 88 88, mailen naar preventie.leiden@rivierduinen.nl of kijken op www.rivierduinen.nl/agenda.